POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE Medipe.ro

CLAUZE DE INFORMARE

Doamnelor si domnilor,

Implementarea obligației de informare care rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (regulamentul general privind protecția datelor) – în continuare “RODO”, în măsura în care rezultă din dispozițiile aplicabile, vă informăm cu privire la detaliile prelucrării datelor dvs. personale.

Acă sunteți un candidat pentru un îngrijitor pentru persoanele în vârstă, clauza de informații privind prelucrarea datelor dvs. este mai jos.

CLAUZA DE INFORMARE PENTRU CANDIDAȚII PENTRU UN LOC DE MUNCA IN DOMENIUL INGRIJIRII PERSOANELOR VARSTNICE
CLAUZĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CLAUZĂ DE INFORMAȚIIONALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA COASIGURAȚI