Lekcja 54. Przydatne zwroty
opieka w niemczech

den Puls messen Ma Pani wysokie/niskie ciśnienie. Sie haben hohen/niedrigen Blutdruck Zaraz zrobię Pani opatrunek. Gdzie jest bandaż? Ich mache Ihnen gleich den Verband. Wo ist die Binde?  materac przeciwko odleżynom die Anti-Dekubitus-Matratze odleżyna das Dekubitalgeschwür okład, kompres der Umschlag kule (do chodzenia) die Krücke wózek inwalidzki der Rohlstühl pchać wózek inwalidzki den Rollstuhl schieben podawać coś do picia etwas zum Trinken geben Czy mam Pana/ią nakarmić Soll ich Sie füttern? Zadzwonię po lekarza/pogotowie. Ich rufe den Notarzt/ Rettungsdienst an. Czuję się dobrze/źle. Mir geht es gut/schlecht. Nie czuję się najlepiej. Ich fühle mich nicht besonders gut. Czuję się słabo, kręci mi się w głowie. Ich fühle mich schwach. Mir ist schwindlich. Mam skurcze mięśni. Ich  habe Muskelkrämpfe. Boli mnie głowa/ręka. Mein Kopf / Bein tut mir weh. Ich habe Kopfschmerzen/ Beinschmerzen. Bolą mnie plecy. Meine Rücken tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen. Bolą mnie stawy.  Ich habe Gelenkschmerzen. Jest mi ciepło/zimno. Mam gorączkę. Mir ist warm/kalt. Ich habe Fieber. Mam dreszcze. Bardzo się pocę. Ich habe Schüttelfrost. Ich schwitze sehr. Swędzi mnie skóra. Mam wysypkę. Meine Haut juckt. Ich habe Ausschlag. ÎNAPOI >>