Jak jeździmy samochodem w Niemczech?

Pamiętaj o tym, że…

Zacznijmy od obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego. Niezbędny sprzęt to trójkąt ostrzegawczy, a także apteczka wraz z gumowymi rękawiczkami. W następnej kolejności należy pamiętać o pasach bezpieczeństwa (muszą być zapięte, także u pasażerów podróżujących z tyłu).

Niemieckie drogi są niemalże idealne i zachęcają do rozwijania prędkości. Noga z gazu! Policjanci potrafią być bezwzględni, dlatego przyjrzyjmy się temu, jak wyglądają limity prędkości u naszych zachodnich sąsiadów.

Na terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, o ile znaki nie pokazują inaczej. Obszar zabudowany oznaczony jest znakiem pokazującym nazwę miejscowości na żółtym, a nie tak jak w Polsce, na białym tle. Na terenie niezabudowanym maksymalna prędkość to 100 km/h, a na drogach szybkiego ruchu oraz autostradach samochodom do 3,5 tony zaleca się jazdę z maksymalną prędkością 130 km/h. Jest to jednak zalecenie, nie ma ograniczenia, dlatego można poruszać się z dowolną prędkością. Jeżeli oczywiście znaki nie stanowią inaczej. Ostatnie z ograniczeń dotyczy strefy zamieszkania – tutaj limit to 10 km/h!

Warto wiedzieć o tym, że za przekroczenie prędkości o 31 km/h oraz więcej (na terenie zabudowanym) i 41 km/h oraz więcej (na terenie niezabudowanym) kierowca nie tylko otrzymuje mandat, dodatkową karą jest zakaz prowadzenia auta przez miesiąc albo i dłużej.

Istotne różnice

Inaczej niż w Polsce wygląda sprawa parkowania. Niemieckie przepisy nie pozwalają na parkowanie na chodnikach, a także pod prąd, czyli po lewej stronie drogi.[/vc_column_text][/vc_column]

Parkować można jedynie na miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych lub na jezdni po jej prawej stronie.

Kolejna różnica w przepisach dotyczy odwołania zakazu. Należy pamiętać o tym, ze znaki nie są odwoływane przez skrzyżowanie. Do odwołania należy poczekać do odpowiedniego znaku „koniec zakazu”.

Jak zachowywać się na autostradzie? Przede wszystkim należy pamiętać o zakazie wyprzedzania prawym pasem, a także o zachowaniu odpowiedniej odległości. Od poprzedzającego pojazdu powinna dzielić nas odległość (liczona w metrach) – co najmniej tyle ile połowa prędkości. Na autostradach często widoczne są znaki, które pomagają w ocenie odpowiedniej odległości. Uwaga! Niemieccy policjanci ustawiają fotoradary, które kontrolują nie tylko prędkość, ale także powyższy przepis!

Kary za wykroczenia

Jeżeli złamiemy przepisy, grożą nam mandaty. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że policjanci w Niemczech mają prawo nie tylko wypisać mandat, ale także, jeżeli karany kierowca nie posiada gotówki, podwieźć do bankomatu lub kantoru, a nawet wziąć rzeczy w zastaw.

Według serwisu „Auto Świat” poniżej podajemy kilka przykładowych kwot mandatów za poszczególne wykroczenia:

  • nieprawidłowe parkowanie – od 10 do 40 Euro + 1 pkt. karny
  • nierespektowanie czerwonego światła – od 90 do 360 Euro + 4 pkt. karne + ew. zatrzymanie prawa jazdy na 1 miesiąc
  • nieużywanie pasów bezpieczeństwa – 30 Euro
  • niedozwolone zachowanie na autostradzie (np.: zawracanie, cofanie, wymuszanie pierwszeństwa itp.) , od 70–200 Euro
  • jazda samochodem niespełniającym wymogów technicznych, od 80–270 Euro.

Życzymy miłej, a przede wszystkim bezpiecznej jazdy!

[/vc_row]

ÎNAPOI >>