Lekcja 52. U lekarza

Podczas pobytu za granicą czasem zdarzają się choroby czy nieszczęśliwe wypadki. Wówczas konieczna jest wizyta u lekarza. Zapraszamy na kolejną lekcję niemieckiego! Beim Arzt – u lekarza Die Terminvereinbarung – umówienie wizyty   – Guten Tag. Mein Name ...

Podczas pobytu za granicą czasem zdarzają się choroby czy nieszczęśliwe wypadki. Wówczas konieczna jest wizyta u lekarza. Zapraszamy na kolejną lekcję niemieckiego!

Beim Arzt – u lekarza

Die Terminvereinbarung – umówienie wizyty

 

– Guten Tag. Mein Name ist Anna Kowalska. Ich möchte einen Termin ausmachen. – Dzień dobry! Mówi Anna Kowalska. Chciałabym umówić wizytę u lekarza.
– Kommen Sie zur Kontrolle oder haben Sie ein Problem?  – Przychodzi Pani na kontrolę czy ma Pani jakiś nagły problem?
– Ich habe ein Problem. Ich habe seit zwei Tagen Schmerzen in der Magengegend. – Mam problem. Od dwóch dni mam bóle
w okolicach żołądka.
– Sind Sie schon Patientin oder kommen Sie zum ersten Mal?  – Jest Pani już naszą pacjentką czy przychodzi Pani po raz pierwszy?
– Ich war schon bei Ihnen. / Ich komme zum ersten Mal. – Byłam już u Państwa. / Przychodzę po raz pierwszy.
– Können Sie nächste Woche Mittwoch um 11 Uhr? – Może Pani przyjść za tydzień w środę
o godzinie 11?
 
– Das ist zu spät. Ich habe sehr starke Schmerzen. Ich kann nicht so lange warten. – To za późno. Mam bardzo mocne bóle. Nie mogę tak długo czekać.
– Na gut. Kommen Sie heute noch. Aber das Wartezimmer ist voll, Sie müssen mit einer langen Wartezeit rechnen.  – Dobrze. Proszę przyjść jeszcze dziś. Ale poczekalnia jest pełna, musi się Pani liczyć z długim czasem czekania.
– Vielen Dank. Ich bin in einer halben Stunde da. Auf Wiederhören. – Dziękuję bardzo. Za pół godziny będę
u Państwa. Do usłyszenia.
 – Auf Wiederhören. – Do usłyszenia.

 

 

Lekcja do druku dostępna pod linkiem -> Lekcja 52. U lekarza

Ćwiczenia do lekcji -> Ćwiczenia do lekcji 52.

medical-563427_1280