LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 184. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Aby nasz sposób wypowiadania się był przyjemny dla ucha potrzebna jest gramatyka, dlatego tym razem omówimy sobie stopniowanie przymiotnika. W języku niemieckim tak, jak w języku polskim, mamy trzy stopnie – równy (Positiv), wyższy (Komparativ) ...

Aby nasz sposób wypowiadania się był przyjemny dla ucha potrzebna jest gramatyka, dlatego tym razem omówimy sobie stopniowanie przymiotnika.
W języku niemieckim tak, jak w języku polskim, mamy trzy stopnie – równy (Positiv), wyższy (Komparativ) i najwyższy (Superlativ).

1) STOPIEŃ RÓWNY
Forma przymiotnika nie zmienia się. Mogą w nim jednak występować trzy spójniki:

 • so… wie… (tak… jak…)
 • ebenso… wie… (tak samo…. jak…)
 • genauso… wie… (dokładnie tak… jak)

Przykłady zdań:
Mein Auto ist so schnell wie das Auto meines Vaters. – Mój samochód jest tak szybki, jak samochód mojego taty.
Annas Wohnung ist genauso groß wie meine. – Mieszkanie Anny jest dokładnie tak samo duże, jak moje.
Meine Mutter arbeitet ebenso viel wie ich. – Moja mama pracuje tak samo dużo, jak ja.

2) STOPIEŃ WYŻSZY
Przymiotniki lub przysłówki otrzymują końcówkę „-er”.
Przymiotniki, które składają się z jednej sylaby z samogłoską rdzenną a, o, u otrzymują przegłos ä, ö, ü.

Przykłady:
alt (stary) –> älter (starszy)
kalt (zimno) –> kälter (zimniej)
jung (młody) –> jünger (młodszy)
kurz (krótki) –> kürzer (krótszy)
groß (duży) –> größer (większy)

Przymiotniki, które kończą się na –er, –el tracą samogłoskę –e przed przedrostkiem –er.
Przykłady:
dunkel (ciemno) –> dunkler (ciemniej)
teuer (drogi) –> teurer (droższy)
Przy porównywaniu przymiotników w stopniu wyższym używa się spójnika „als (niż).

Przykłady zdań:
Mein Bruder ist älter als ich. – Mój brat jest starszy niż ja.
Mein Buch ist interessanter als dieser Film. – Moja książka jest ciekawsza niż ten film.
Das Wohnzimmer ist größer als die Küche. – Salon jest większy niż kuchnia.


3) STOPIEŃ NAJWYŻSZY

Stopień najwyższy tworzymy poprzez dodanie do przymiotnika końcówki –sten lub –esten, jeśli przymiotnik kończy się na –d, –t, –tz, –z, –ß, –ss, –sch, –x lub samogłoską oraz przedrostka „am”, który znajduje się bezpośrednio przez przymiotnikiem.


Przykłady:
schnell (szybko) –> am schnellsten (najszybciej)
schön (piękny) –> am schönsten (najpiękniejszy)            
wild (dziki) –> am wildesten (najdzikszy)
breit (szeroki) –> am breitesten (najszerszy)
stolz (dumny) –> am stolzesten (najdumniejszy)
neu (nowy) –> am neuesten (najnowszy)

Poza teorią przygotowaliśmy również dwa krótkie ćwiczenia, które pozwolą utrwalić nową wiedzę.

Zad. 1. Do podanych przymiotników dopisz stopień wyższy i najwyższy.

Przykład: klein – kleiner – am kleinsten

 1. schlecht – _________________ – _________________
  2. dünn – _________________ – _________________
  3. leicht – _________________ – _________________
  4. kurz – _________________ – _________________
  5. eng – _________________ – _________________
  6. reich – _________________ – _________________
  7. billig – _________________ – _________________
  8. hübsch – _________________ – _________________
  9. langsam – _________________ – _________________
  10. schnell – _________________ – _________________

  Zad. 2. Wpisz odpowiedni spójnik als lub wie.

  Przykład: Mein Bruder ist do gut in Mathe wie ich.


  1. Der Junge isst mehr _________ das Mädchen.
  2. Ein Zug ist schneller _________ ein Fahrrad.
  3. Das Wetter ist heute so schön _________ gestern.
  4. Er ist jünger _________ sein Bruder.
  5. Mein Bruder ist ebenso hoch _________ mein Cousin.
  6. Olga lernt besser _________ Marta.
  7. Ihr Auto ist nicht so schnell _________ meines.
  8. Diese Uhr ist so teuer _________ eine Tasche.
  9. Mein Kuchen ist besser _________ Ihrer.
  10. Er spricht fast so gut Deutsch _________ ich.

  Odpowiedzi:
  Zad. 1.
  1. schlechter, am schlechtesten, 2. dünner, am dünnsten, 3. leichter, am leichtesten, 4. kürzer, am kürzesten, 5. enger, am engsten, 6. reicher, am reichsten, 7. billiger, am billigsten, 8. hübscher, am hübschesten, 9. langsamer, am langsamsten, 10. schneller, am schnellsten, 11. schärfer, am schärfsten, 12. interessanter, am interessantesten, 13. heller, am hellsten, 14. klüger, am klügsten, 15. ärmer, am ärmsten

  Zad. 2.
  1. als, 2. als, 3. wie, 4. als, 5. wie, 6. als, 7. wie, 8. wie, 9. als, 10. wie.