LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 179. PRZYJAŹŃ

30 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni (Internationaler Tag der Freundschaft). „Ojcem” tego święta jest Paragwajczyk Ramón Artemio Bracho. W 1958 roku założył on fundację na rzecz przyjaźni, a w 2011 roku (w 200. rocznicę ogłoszenia Niepodległ...

30 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni (Internationaler Tag der Freundschaft). „Ojcem” tego święta jest Paragwajczyk Ramón Artemio Bracho. W 1958 roku założył on fundację na rzecz przyjaźni, a w 2011 roku (w 200. rocznicę ogłoszenia Niepodległości Paragwaju) ONZ uchwalił dzięki jego działaniom Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Ideą tego święta jest wzajemna pomoc i szacunek do drugiej osoby, przyjaźń między narodami, krajami, kulturami oraz osobami fizycznymi.
A co wspólnego ma święto przyjaźni z językiem niemieckim? Ciekawe i przydatne słownictwo.

der Freund – przyjaciel, partner
die Freundin – przyjaciółka, partnerka

WSKAZÓWKA!
Nie myl tego słówka z „die Freude – radość“

Przydatne zwroty:
unter Freunden – wśród przyjaciół
viele Freunde haben – mieć wielu przyjaciół
gute Freunde werden – zostać dobrymi przyjaciółmi
jdn. (+Akk.) zum Freund gewinnen – znaleźć w kimś przyjaciela; zyskać czyjąś przyjaźń
Freunde erkennt man in der Not – prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
Freund und Feind – każdy
wieder Freunde sein – pogodzić się, znowu się przyjaźnić

UWAGA!
W języku niemieckim nie występuje pojęcie „być czyimś chłopakiem / czyjąś dziewczyną”. Nasi sąsiedzi mówią o swoich partnerach jako o przyjaciołach, dlatego jeśli chcemy wspomnieć o swoim chłopaku / swojej dziewczynie powiemy „mein Freund / meine Freundin”.
Jeżeli chcemy określić kogoś jako naszego przyjaciela / przyjaciółkę powiemy „ein Freund / eine Freundin von mir” dosłownie tłumacząc „przyjaciel ode mnie”.

Ich verbringe die Zeit mit meinem Freund. – Spędzam czas z moim chłopakiem / partnerem.
Ich verbringe die Zeit mit einem Freund von mir. – Spędzam czas z przyjacielem / kolegą.

die Freundschaft – przyjaźń
sich betreunden mit (+Dat.) – zaprzyjaźnić się z kimś
sich an|freunden mit (+Dat.) – zaprzyjaźnić się z kimś; oswajać się z kimś / czymś
freundlich – uprzejmy, miły, przyjacielski, przyjazny
freundlich zu (+Dat.) sein – być miłym dla kogoś
mit freundlichen Grüßen – z serdecznymi pozdrowieniami
freundlicherweise – w uprzejmy sposób
jmdm. (+Dat.) freundschaftlich gesinnt sein – być przyjaźnie nastawionym do kogoś