LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 114. Charakterzüge (teil 1)

W dzisiejszej lekcji chcielibyśmy wzbogacić Wasze słownictwo w obszarze pozytywnych cech charakteru. W kolejnej lekcji znajdziecie kilka ćwiczeń sprawdzających i wspomagających naukę.   glücklich /glykliś/ – szczęśliwy zufrieden /cufriden/ – zadowolony freundlich /frondliś/ – przyjacielski ruhig /ruiś/ – ...

W dzisiejszej lekcji chcielibyśmy wzbogacić Wasze słownictwo w obszarze pozytywnych cech charakteru.
W kolejnej lekcji znajdziecie kilka ćwiczeń sprawdzających i wspomagających naukę.

 

glücklich /glykliś/ – szczęśliwy

zufrieden /cufriden/ – zadowolony

freundlich /frondliś/ – przyjacielski

ruhig /ruiś/ – spokojny

aktiv /aktiw/ – aktywny

attraktiv /atraktiw/ – atrakcyjny

toll /tol/ – wspaniały

nett /net/ – miły

sympathisch /zympatisz/ – sympatyczny

höflich /hyfliś/ – uprzejmy

offen /ofen/ – otwarty

 

tolerant /tolerant/ – tolerancyjny

interessant /interesant/ – interesujący

klug /klug/ – mądry

intelligent /inteligent/ – inteligentny

begabt /begabt/ – zdolny

ernst /eanst/ – poważny

geduldig /geduldiś/ – cierpliwy

gerecht /gereśt/ – sprawiedliwy

ehrlich /earliś/ – szczery

hilfsbereit /hilfsberajt/ – pomocny

 

fleißig /flajsiś/ – pilny

systematisch /zystematysz/ – systematyczny

pünktlich /pynktliś/ – punktualny

verrückt /fearykt/ – zwariowany

lebhaft /lebhaft/ – żywotny

schön /szyn/ – piękny

witzig /wytciś/ – śmieszny, dowcipny

lustig /lustiś/ – wesoły

dynamisch /dynamisz/ – dynamiczny

energisch /energisz/ – energiczny

 

lieb /lib/ – kochany

liebervoll /libeafol/ – czuły, tkliwy

süß /zys/ – słodki

bezaubernd /becaubeand/ – czarujący, uroczy

empfindsam /empfyndzam/ – czuły, uczuciowy

diskret /diskret/ – dyskretny

tapfer /tapfea/ – dzielny

charmant /szarmant/ – miły, szarmancki

zuverlässig /cufealesiś/ – niezawodny

unternehmungslustig /unternejmungslustiś/ – przedsiębiorczy

 

vernünftig /feanynftiś/ – rozsądny

besonnen /bezonen/ – rozważny, roztropny

selbstständig /zelbstsztendiś/ – samodzielny

großzügig /groscygiś/ – wspaniałomyślny

ausgewogen /ausgewogen/ – zrównoważony

großartig /grosartiś/ – genialny

dankbar /dankba/ – wdzięczny

ehrgeizig /eagajciś/ – ambitny

gesellig /gezeliś/ – towarzyski

gewissenhaft /gewysenhaft/ – sumienny, skrupulatny

 

menschlich /menszliś/ – ludzki

taktvoll /taktfol/ – taktowny

verantwortlich /feantfortliś/ – odpowiedzialny

vorsichtig /foazihtiś/ – ostrożny

wohlerzogen /woleacogen/ – dobrze wychowany

stolz /sztolc/ – dumny