Lekcja 47. Czasowniki modalne

Czasowniki modalne Zapraszamy do wspólnej nauki języka niemieckiego, dzisiaj czeka na Was gramatyka, a mianowicie – czasowniki modalne. Nie jest taka straszna! Powodzenia! LEKCJA 47. Czasowniki modalne Czasowniki modalne określają stosunek osoby mówiącej do treś...

Czasowniki modalne

Zapraszamy do wspólnej nauki języka niemieckiego, dzisiaj czeka na Was gramatyka, a mianowicie – czasowniki modalne. Nie jest taka straszna! Powodzenia!

LEKCJA 47.

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne określają stosunek osoby mówiącej do treści jej wypowiedzi. Czasownik modalny w formie osobowej oraz drugi czasownik w bezokoliczniku (czasownik główny zdania) tworzą razem orzeczenie. Czasownik modalny stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na drugim miejscu, natomiast czasownik główny na końcu zdania w bezokoliczniku, np.:

Ich muss meine Hausaufgaben machen. – Muszę odrobić moją pracę domową.
Peter kann sehr gut schwimmen. – Piotr potrafi bardzo dobrze pływać.
Ich muss mehr lernen. – Muszę się więcej uczyć.
Mein Sohn darf jetzt nicht ausgehen. – Mojemu synowi nie wolno teraz wyjść.
Er mag Volleyball spielen. – On lubi grać w siatkówkę.
Wir können gut Englisch sprechen. – Umiemy dobrze mówić po angielsku.
Sie will auswandern. – Ona chce wyemigrować.
Peter kann Gitarre spielen. – Piotr potrafi grać na gitarze. Ich kann segeln. – Potrafię żeglować.
Her darf man nicht schwimmen. – Tutaj nie wolno pływać. Meine Schwester muss die Tabletten viermal täglich nehmen. – Moja siostra musi zażywać te tabletki cztery razy dziennie.
Wir wollen uns einen Computer kaufen. – Chcemy sobie kupić komputer.
Ich mag Tomatensuppe. – Lubię zupę pomidorową.
Magst du Alexander? – Czy lubisz Aleksandra?
Claudia kann Deutsch und Spanisch. – Klaudia zna/umie niemiecki i hiszpański.
Ich muss jetzt nach Hause gehen. – Muszę iść teraz do domu.
Ich muss mehr lernen. – Muszę się więcej uczyć.
Mein Sohn darf jetzt nicht ausgehen. – Mojemu synowi nie wolno teraz wyjść.
Er mag Volleyball spielen. – On lubi grać w siatkówkę.
Wir können gut Englisch sprechen. – Umiemy dobrze mówić po angielsku.
Sie will auswandern. – Ona chce wyemigrować.

 

W języku niemieckim mamy sześć czasowników modalnych:

  • dürfen – mieć pozwolenie,

  • können – móc, umieć, potrafić,

  • mögen – lubić (może też wyrażać życzenie, pragnienie),

  • müssen – musieć,

  • sollen – mieć powinność,

  • wollen – chcieć.

Jak odmieniają się czasowniki modalne w języku niemieckim?

 

können

müssen

dürfen

mögen

wollen

sollen

ich

kann

muss

darf

mag

will

soll

du

kannst

musst

darfst

magst

willst

sollst

er/sie/es

kann

muss

darf

mag

will

soll

wir

können

müssen

dürfen

mögen

wollen

sollen

ihr

könnt

müsst

dürft

mögt

wollt

sollt

sie/Sie

können

müssen

dürfen

mögen

wollen

sollen